Figur

Figur 3.10 Visualisering av risikobildet for ytterligere genetisk endring i villaksbestandene som følge av rømt oppdrettslaks i produksjonsområde 9 (PO9), Vestfjorden til Vesterålen.
Figur tmphfU9SY_html_7568a7ac2e47eb7d.png