Figur

Figur 3.6 Visualisering av risikobildet for ytterligere genetisk endring i villaksbestandene som følge av rømt oppdrettslaks i produksjonsområde 5 (PO5), Stadt–Hustadvika.
Figur tmphfU9SY_html_78276b2e9fdaabfa.png