Figur

Figur 3.8 Visualisering av risikobildet for ytterligere genetisk endring i villaksbestandene som følge av rømt oppdrettslaks i produksjonsområde 7 (PO7), Nord-Trøndelag med Bindal.
Figur tmphfU9SY_html_79af50e71842d00.png