Figur

Figur 3.3 Visualisering av risikobildet for ytterligere genetisk endring i villaksbestandene som følge av rømt oppdrettslaks i produksjonsområde 2 (PO2), Ryfylke.
Figur tmphfU9SY_html_7a77967f89a28678.png