Figur

Figur 3.13 Visualisering av risikobildet for ytterligere genetisk endring i villaksbestandene som følge av rømt oppdrettslaks i produksjonsområde 12 (PO12), Vest-Finnmark.
Figur tmphfU9SY_html_95b116f20ba9b178.png