Figur

Figur 3.1 Faktorer som påvirker ytterligere genetisk endring hos villaksbestander som følge av rømt oppdrettslaks.
Figur tmphfU9SY_html_970b807655ef8c13.png