Figur

Figur 3.7 Visualisering av risikobildet for ytterligere genetisk endring i villaksbestandene som følge av rømt oppdrettslaks i produksjonsområde 6 (PO6), Nordmøre til Sør-Trøndelag.
Figur tmphfU9SY_html_972ad95433b98fd3.png