Figur

Figur 3.14 Visualisering av risikobildet for ytterligere genetisk endring i villaksbestandene som følge av rømt oppdrettslaks i produksjonsområde 13 (PO13), Øst-Finnmark.
Figur tmphfU9SY_html_a2557eeac7791948.png