Figur

Figur 9.9 Visualisering av risikobildet for ytterligere genetisk endring i villaksbestandene som følge av rømt oppdrettslaks i produksjonsområde 8 (PO8), Helgeland til Bodø.
Figur tmphfU9SY_html_d713de8fc7c99ead.png