Figur

Figur 3.4 Visualisering av risikobildet for ytterligere genetisk endring i villaksbestandene som følge av rømt oppdrettslaks i produksjonsområde 3 (PO3), Karmøy–Sotra.
Figur tmphfU9SY_html_e1f5a36fd60d5f3.png