Figur

Figur 3.5 Visualisering av risikobildet for ytterligere genetisk endring i villaksbestandene som følge av rømt oppdrettslaks i produksjonsområde 4 (PO4), Nordhordland til Stadt.
Figur tmphfU9SY_html_fe497426e78586fd.png