Figur

Figur 4.3 Risikokart for miljøeffekter som følge av utslipp av løste næringssalter fra fiskeoppdrett i produksjonsområde 2 (PO2) Ryfylke.
Figur tmpIuCIPG_html_35728a616ff9f8d5.png