Figur

Figur 4.1 Faktorer som påvirker miljøeffekter som følge av utslipp av løste næringssalter fra fiskeoppdrett.
Figur tmpIuCIPG_html_63c22eabc3723757.png