Figur

Figur 4.4 Risikokart for miljøeffekter som følge av utslipp av løste næringssalter fra fiskeoppdrett i produksjonsområde 3 (PO3) Karmøy til Sotra.
Figur tmpIuCIPG_html_72b3eb4772e665e9.png