Figur

Figur 5.1 Faktorer som virker inn på miljøpåvirkning som følge av partikulære organiske utslipp fra fiskeoppdrett.
Figur tmpwyEHHi_html_58266e9c86827fc7.png