Figur

Figur 6.4 Visualisering av risikobildet for miljøeffekter på non-target-arter ved bruk av azametifos i fiskeoppdrett.
Figur tmpA4FGQ5_html_195bcc9026e0fdad.png