Figur

Figur 6.3 Visualisering av risikobildet for miljøeffekter på non-target-arter ved bruk av hydrogenperoksid i fiskeoppdrett.
Figur tmpA4FGQ5_html_2bca134adca5c2a7.png