Figur

Figur 6.6 Visualisering av risikobildet for miljøeffekter på non-target-arter ved bruk av diflu- og teflubenzuron i fiskeoppdrett.
Figur tmpA4FGQ5_html_3ed47e445397742e.png