Figur

Figur 6.7 Visualisering av risikobildet for miljøeffekter på non-target-arter ved bruk av emamektin i fiskeoppdrett.
Figur tmpA4FGQ5_html_5c14f1c8264bba27.png