Figur

Figur 6.2 Faktorer knyttet til risiko for miljøeffekter ved bruk av avlusningsmidler på non-target-arter.
Figur tmpA4FGQ5_html_6dcdc789ccea9e55.png