Figur

Figur 6.5 Visualisering av risikobildet for miljøeffekter på non-target-arter ved bruk av deltametrin i fiskeoppdrett.
Figur tmpA4FGQ5_html_8f24cd3570864078.png