Figur

Figur 6.1 Skjematisk oversikt over de ulike midlene som går under betegnelsen legemidler i norsk akvakultur. Midlene med heltrukken linje er vurdert i årets risikovurdering.
Figur tmpA4FGQ5_html_91a8218e09a580f.png