Figur

Figur 7.4 Visualisering av risiko for miljøeffekter ved bruk av villfanget leppefisk i fiskeoppdrett i sone 3, nord for Stadt til Bodø.
Figur tmp_7Z1Wh_html_20a76331cd3f4dd7.png