Figur

Figur 7.3 Visualisering av risiko for miljøeffekter ved bruk av villfanget leppefisk i fiskeoppdrett i sone 2, Lista fyr til Stadt (62° nord).
Figur tmp_7Z1Wh_html_8887ccecc2cd1c6c.png