Figur

Figur 7.2 Visualisering av risiko for miljøeffekter ved bruk av villfanget leppefisk i oppdrett i sone 1
Figur tmp_7Z1Wh_html_f55e7d2193d87631.png