Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 1. Boxplott av avstand mellom utsettingslokalitet og gjenfangststed forutsettinger i fiskeri-områdene 0 (a), 5 (b), 6 (c) og 7 (d). Outliers > 500 km er ikke tatt med.
Figur tmpeNM3I0_html_4277cc4b0da76fda.jpg