Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 11 : Sammenligning av utgående smitte (smittefaktor) fra allerede etablerte matfisk-lokaliteter, nye foreslåtte matfisk-lokaliteter fra næringsaktører, slakte-lokaliteter og stamfisk-lokaliteter. Her representerer sort strek medianen per klasse, grå boks interkvartil avstand (i.e. intervallet fra 25 til 75 persentil), stiplet linje 1,5 ganger interkvartil avstand, og sirkler uteliggere.
Figur tmpp1xCY0_html_3ddee44dd63238df.png