Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 3: Eksempel på randomisert reduksjon i antall lokaliteter i PO3. De blå polygonene viser brakkleggingssoner fra forskriften som ble opphevet i 2017. De røde prikkene illustrerer lokaliteter som er tatt ut i dette scenarioet, og beholdning fra disse ble fordelt til blå lokaliteter med tilsvarende oppstart av sine generasjoner. I dette eksempelet har vi flyttet 41.8% av beholdningen (antall fisk) og 41,5% av biomassen.
Figur tmpp1xCY0_html_5a1375dae31527b2.png