Gå til hovedinnhold

Figur

Figur A3 : Halveringstid for virus som funksjon av temperatur. Punktene viser verdier fra litteraturen, mens de tykke linjene viser regresjonene som brukes i modellsystemet PD (SAV) vises i blått, mens ILA (ISAV) vises i grønt.
Figur tmpp1xCY0_html_7a9c58faa76f59e5.gif