Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 13: Resultater fra 1000 simuleringer for alle scenarioene for PD, samt observerte data fra den virkelige verden. Verdiene på y-aksen viser summen av fisk som står i infiserte lokaliteter, mens x-aksen viser utviklingen over tid.
Figur tmpp1xCY0_html_e7b981dede89ee6f.png