Figur

Figur 11. Bilde til venstre viser en 10 år gammel NVG, hvor skjellkvaliteten er slik vi ønsker, bilde til høyre er ett eksempel på dårlig skjellkvalitet og aldersbestemmelse blir svært usikker.
Figur tmpfjW2Vc_html_11dbeef79ae94eb7.jpg