Figur

Figur 10. Figuren viser antall fangster (hal/kast) rapportert inn per uke for sild (Nvg-sild og Nordsjøsild) og kolmule gjennom 2019, og andelen av disse som var med i fangstprøvelotteriet.
Figur tmpfjW2Vc_html_215d8339072ff5aa.jpg