Figur

Figur 4. Kolmule i hele 2019. Fangst per hovedområde (blå sirkler med svarte tall) og prøver (grønne prikker er prøver fra fangstprøvelotteriet og røde prikker er prøver som ikke er fra dette). De rosa tallene er nummer på hovedområder. Prøvene er fra norske fangster med minst 10 aldersleste individer fra hver prøve. De er plukket ut med funksjonen FilterBiotic i StoxECA. Posisjonen til prøvene har fått tillagt et lite «støyledd» sånn at identiske posisjoner ikke ligger helt oppå hverandre.
Figur tmpfjW2Vc_html_3174d56941a1253d.png