Figur

Figur 12. Oversikt over kolmulefisket i vår slik det blir presentert av Sildesalgslaget. Røde prikker viser fangster som HI har bestilt prøver fra.
Figur tmpfjW2Vc_html_8e3daf5e43f8357f.png