Figur

Figur 8. Nordsjøsild: StoxECA-estimat av fangst ved alder (vinterringer, i antall og vekt) samt vekt og lengde ved alder (vinterringer). Alder i år = (vinterringer + 1).
Figur tmpfjW2Vc_html_ae00cb7a3c550490.png