Figur

Figur 2. Norsk-vårgytende sild: Foreløpig StoxECA-estimat av fangst ved alder (i antall og vekt) samt vekt og lengde ved alder.
Figur tmpfjW2Vc_html_d0c435571d74e2d4.png