Figur

Figur 48. Snitt av antall lus/fisk normalisert til 14 dager for hver av vaktburene,
Figur file_html_2f2e09e7519839e6.gif