Figur

Figur 15. Områder (rødt) hvor saltholdigheten er under 25 midlet over årene 2012 - 2019. Beregnet vha. strømmodellen NorKyst800.
Figur file_html_af56e94058efb2f8.png