Figur

Figur 80. Figuren (venstre) viser estimert dødelighet for laksesmolt fra elvene i 2018 - 2019 i produksjonsområdet ved antatt utvandringstid (grønn < 10 %, gul 10-30 % og rød > 30 %), samt snitt for alle elvene i tidsperioden 2012 - 2019. Se tekst for forklaring av utregningene.
Figur file_html_f9bc969db7e4bae9.gif