Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 28: Estimert risiko for dødelighet med konfidensintervaller. Alle beregningene er basert på all sjøørret/sjørøye fanget. Her regner en at 50% av fisken har utvandret i uke 26 (25. juni).
Figur file_html_7d5b0dbd83fd50fb.png