Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 27: Estimert risiko for dødelighet med konfidensintervaller. Alle beregningene er basert på all sjøørret/sjørøye fanget. Her regner en at 50% av fisken har utvandret i uke 25 (22. juni).
Figur file_html_8151a11813851597.png