Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 30. Risiko for lakselusrelatert dødelighet (med konfidensintervaller) på trålfanget vill postsmolt av laks (venstre), og estimert for all fisken uavhengig av uke fanget (høyre). Antall undersøkt er angitt i figuren.
Figur file_html_af37c65c6d34460f.png