Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 1.1 Akvakulturproduksjon av atlantisk laks, regnbueørret og andre fiskearter i Norge i perioden 1980–2018. Kilde: Fiskeridirektoratet.
Figur file_html_9dbd22feb78c61a.png