Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 2 . Prøvetakingslokaliteter for sedimenter i MAREANO-området. Stasjonene hvor det ble tatt prøver i 2019 er vist med blå farge og er merket med stasjonsnumre.
Figur file_html_e5f0fdb60747033d.png