Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 5. Kjemiske strukturer for PCB og OCP: den generelle formelen for PCB (A); lindan (γ-HCH) (B); heksaklorbenzen (C); p,p’-DDT (D); trans-nonaklor (E); dieldrin (F).
Figur file_html_fb0c53d69aff2e73.png