Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 7. Vandringsruter for smolt merket i Vikadalselven. Hver figur viser 1 fisk. Første registrering er markert med blå trekant, siste med rød firkant.
Figur file_html_24fb816a7ddd5b23.png