Hopp til hovedteksten
G.O. Sars og J. Hjort
Forskningsskipene "G.O. Sars" og "Johan Hjort"
Utskriftsvennlig versjon

Struktur (Project organization)

Økotoktet blir planlagt gjennom hele året.

 Hvordan tidsforløpet fordeler seg i helt spesielle arbeidsoppgaver gjennom året, kan du lese under ”Planlegging”.

Hvordan årets økotokt er bygget opp for å ivareta alle sine leveranser leser du under ”Organisering”.

Hvordan arbeidsoppgaver gjennomføres kan du lese under ”Arbeidsgrupper”.

Økotokt-teamet består av fire personer som er ansvarlige for å drifte toktet. Økotoktet i Barentshavet er et samarbeidsprosjekt med PINRO og begge partnere er involvert i planlegging, gjennomføring av tokt samt rapportering.

Jan erik Stiansen

Jan Erik Stiansen har hovedansvaret for økonomi og budsjettering av arbeid på land og på sjøen.

Thomas de Lange Wenneck
Thomas de Lange Wenneck har ansvaret for toktdesign, toktgjennomføring, kontinuerlig koordinering av båtene, dataoverføring gjennom tett dialog med toktledere.
Elena Eriksen
Elena Eriksen har ansvaret for å koordinere innsats innen alle fag (fisk, plankton, hval, benthos, forurensning, klima etc) som blir utført for å få et best mulig balansert tokt for alle disiplinene. Har også ansvaret for formidling av foreløpig toktresultater og rapportering.

Økotoktet leverer data til både forvaltning, miljørådgivning og forskning hvert år, men er samtidig under kontinuerlig evaluering for å bli bedre. Derfor har Økotokt team ansvar for å videreutvikle metodikk innenfor sampling, bearbeiding av prøver og beregning av estimater og indekser.

 

 

Kontaktperson

Jan Erik Stiansen