Hopp til hovedteksten

Utbredelseskart (Distribution maps)

Publisert: 03.09.2012 - Oppdatert: 03.11.2015
Temperatur og saltholdighet 100 m august -september 2009

Miljøparametre/Environmental parameters

Horisontal fordeling av temperatur og saltholdighet i utvalgte dyp (overflaten, 100 m og ved bunn). Kartene er laget av A.Trofimov (PINRO)

Temperatur:
Temperatur - overflate/Surface temperature
Temperatur - bunn/Bottom temperature

Saltholdighet:
Saltholdighet - overflate/ Surface salinity
Saltholdighet - bunn/Bottom salinity

Publisert: 30.09.2014 - Oppdatert: 03.11.2015

Zooplankton

Utbredelseskart viser geografisk fordeling av zooplankton i august-september. Fargeintensiteten viser biomasse av plankton og den varier fra 0.3 (grønn)  til 30 (rød) gram per kvadratmeter. Kartene er laget av Padmini Dalpadado (Havforskningsinstituttet).

Zooplankton

Publisert: 29.08.2012 - Oppdatert: 03.11.2015
0-gruppe sild (nederst) og uer.

Fiskeyngel 0-gruppe fisk (0-group fish)

Utbredelseskart viser geografisk fordeling av 0-gruppe fisk (lodde, torsk, sild, hyse, sei, uer, polartorsk) i august-september. Fargeintensiteten viser fisketetthet og den varier fra 1 (lys blå) fisk til 1million (mørkeblå) fisk per nautisk mil. Kartene er laget av E. Eriksen (Havforskningsinstituttet) og D.Prozorkevich (PINRO)

Publisert: 14.08.2012 - Oppdatert: 03.11.2015
Sild i stim

Pelagiske fiskearter/ Pelagic fish

Utbredelseskart viser geografisk fordeling av fisk (1 år og eldre) i august-september. Fargeintensiteten viser estimert fisketetthet (tonn per nautisk mil). Kartene lages av B. Røttingen og J. Alvarez (Havforskningsinstituttet).

Publisert: 14.08.2012 - Oppdatert: 26.10.2015
Torsk

Bunnfiskarter / Demersal fish

Utbredelseskart viser geografisk fordeling av fisk (1 år og eldre) i august-september. Diameteren på sirkel viser fangst (kilogram) per tauet distanse (nautisk mil), mens kryss viser stasjoner uten fangst. Kartene lages av Pavel Krivosheya (PINRO).

Publisert: 18.03.2014 - Oppdatert: 26.10.2015
Pelagisk trål

Forekomst av fiskearter/Fish biodiversity

Tabellene viser forekomst av fiskearter som tilhører til ulike zoogeographic grupper i august-september. Fiske forekomst vises separat for pelagisk og bunntrål fangstene.

Betegnelse på zoogeographic grupper:

WD - utbredt,
SB - sør boreal,
B - boreal,
MB - hovedsakelig boreal,
AB - arktisk-boreal,
MA - hovedsakelig arktisk,
A - arktisk.

Forekomst i pelagisk trål /Fish from pelagic catches
Forekomst i bunntrål /Fish from demersal catches

Tabeller er utarbeidet av E. Johannesen (IMR) og T. Prokhorova (PINRO).

Publisert: 30.08.2012 - Oppdatert: 26.10.2015
Fordelingskart

Benthos biomasse/Benthos biomas

Benthos biomasse (alle arter tatt med bunnfisketrål)  Kartet viser utbredelse av benthos biomassen i Barentshavet. Kartene blir laget av PINRO og de mørkeste fargene er høyst biomasse, mens de lyse fargene er lavest biomasse. Kartene er laget av Lubin  (PINRO) og L.Jørgensen (IMR).

Kartene for kongekrabbe, snøkrabbe og dypvannsreker blir laget av PINRO scientist, Pavel Krivosheya, og jo største sirkler viser desto større fangst (kg per nautisk mil).
 

Publisert: 30.08.2012 - Oppdatert: 26.10.2015
Finnhval 2003-2007

Sjøpattedyr/Sea mammals

Fordelingskart for bardehvalene: finnhval, knølhval og vågehval. Kartene viser gjennomsnittlig fordeling (tetthet pr km dekket av hvalobservatører) for perioden 2003 - 2007 basert på data fra høstens økosystemtokt i Barentshavet. Kartene er laget av Mette Mauritzen (Havforskningsinstituttet)

Kontaktperson

Jan Erik Stiansen