Hopp til hovedteksten
gosars.jpg
Utskriftsvennlig versjon

Toktet

AKES - Antarctic Krill and Ecosystem Studies - er Havforsknignsinstituttets store prosjekt på toktet og grunnen til at forskningsfartøyet "G.O. Sars" tas ut av sin sedvanlige aktivitet i nordområdene og drar sørover.

Men en rekke andre forskningsinstitusjoner deltar på toktet og sikrer at vi får maksimalt ut av de seks månedene det varer.

 • I prosjektet RETRO skal Bjerknessenteret studere klima og sirkulasjon tilbake i tid.
 • I prosjektet PALEODRAKE skal Bjerknessenteret gjøre undersøkelser for å bedre forståelsen av hvordan klima har variert bakover i tid i den sørlige hemisfære, med spesielt fokus på området omkring Drake-passasjen.
 • Brasilske forskere skal studere hvordan de høye konsentrasjonene av fluor i krillskallet påvirker fiskens metabolisme.
 • I prosjektet ASTRIDRYGGEN skal Oljedirektoratet utføre detaljert dybdemåling av Astridryggen ved Dronning Maud land.
 • I prosjektet GOBY-HAKE skal Universitetet i Bergen studere hvordan fiskene goby (Sufflogobius bibarbatus) and hake (Merluccius capensis) kan overleve i de oksygenfattige vannlagene utenfor Namibia.

I tillegg til disse større undersøkelsene vil det bli tatt prøver for ulike prosjekter under store deler av toktet. Arosoldata vil bli samlet inn for AERONET på dager med solskinn. Prøver skal samles inn til den norske biobanken MARBANK. Det skal tas DNA-prøver for prosjektet  GENETICS, og utbredelse av visse fiskepatogener og bakterier skal samles inn for FISHPATHOGENS.

To TV-selskaper vil også være om bord i perioder. NRK jobber med et program om norsk forskning i Arktis og Antarktis, mens BBC skal gjøre opptak av krillatferd til sin nye storsatsing, The Earth.

Tidsplan

Med planlagt avreise fra Bergen 15. november 2007 og retur 11. mai 2008 vil "G.O. Sars" vil være borte i et halvt år. Det lange toktet er delt opp i fire perioder:

Bergen - Montevideo, 15. nov - 18. des
15. november 2007 drar "G.O. Sars" fra Bergen direkte til Brasil der RETRO-prosjektet pågår til 18. desember.

Montevideo - Sørishavet - Cape Town, 3. jan - 16. feb
3. januar 2008 drar "G.O. Sars" fra Montevideo og starter første del av undersøkelsene i Sørishavet. 16. februar ankommer fartøyet Cape Town hvor mannskapsskiftet skal skje.

Cape Town - Sørishavet - Walvis Bay, 19. feb - 28. mars
"G.O. Sars" drar fra Cape Town 19. februar og fortsetter undersøkelsene rundt Bouvet-øya. 28. mars ankommer fartøyet Walvis Bay i Namibia.

Walvis Bay - Bergen, 31. mars - 11. mai
31. mars drar "G.O. Sars" ut på et 12 dager langt tokt for GOBY-HAKE-prosjektet. Deretter går kursen mot Bergen hvor fartøyet er ventet å ankomme 11. mai.

Les mer

om havområdet på temasidene om Antarktis.

Deltakere og samarbeidspartnere

Prosjekt - Institusjon og kontaktperson:

 • RETRO - Bjerknes senter for klimaforskning og Universitetet i Bergen v/ T. Dokken
 • PALEODRAKE - Bjerknes senter for klimaforskning og Universitetet i Bergen v/ U. Ninnemann
 • BBC, "The earth" - BBC v/ J.Smith
 • AKES - Havforskningsinstituttet v/ S.A. Iversen
 • Krill behaviour - Universitetet i Oslo v/ S. Kaartveit
 • CEMP - NPI/ K. Kovacs
 • Brasil - Brasil v/ E.Fanta
 • MARBANK - Univ. of Tromsø v/ K.L. Gabrielsen og AWI/ A. Macrander
 • Oljedirektoratet - M.Sand
 • Pathogenes - Havforskningsinstituttet v/ Ø.Bergh
 • Genetics - Havforskningsinstituttet v/ K. Jørstad
 • NRK - NRK (TV-produksjon)


Disse bidrar med finansiering til toktet:

Havforskningsinstituttet, Universitetet i Bergen, Norges Forskningsråd, Oljedirektoratet, Hydro og ABB.