Hopp til hovedteksten
Første sildefangst
Første sildefangst på "Vendla".
Foto: Kjell Rong Utne.
Utskriftsvennlig versjon

Endelig tråling og første sildefangst

Toktdagbok: Langt ute i havet har ”Vendla” trålt og fått en god fangst sild. Nærmere kysten har vi trålt med ”Libas” også, men ikke fått annet enn liten makrell og laksesild.

 
Ekkogrammene på ”Libas” har i flere dager vist lite annet enn hvitt over den kraftige røde havbunnstreken nederst. Vi har ikke sett snurten av silda. Men midt på dagen i dag dukket det opp fargeflekker på ekkogrammene. 
 
Disse hadde en spesiell respons på de ulike akustiske frekvensene som benyttes, ved å være ekstra sterk på 18 kHz. Dette er veldig ulikt sild, men det ble gjennomført et testhal. Fangsten viste seg å være liten makrell fra fjorårets generasjon, og noe laksesild. Laksesild er en art som vanligvis slår sterkt ut på 18 kHz, så her viste teorien seg å stemme. Denne arten står gjerne pelagisk i slør, slik som observert øst av Haltenbanken på ca 150 m dyp.
 
Kurskart

Fremdrift: Her er oversikt over kursene de trebåtene har dekket så langt. Gjenstående kurser er market i svart.

Foto: Kjell Rong Utne
 
Noe mer hell har de hatt på ”Vendla”. Båten går langt vest i havet for å kartlegge vestlig innsig av norsk vårgytende sild (NVG-sild). Forundersøkelsen som fire fiskefartøy har foretatt viser at det er sild vest for der sokkelen blir 1000 meter dyp. ”Vendla” har trålt en gang og fikk sild i fangsten. (Se kart.). 
 
Studerer ekkogrammet

Skipper Per William Lie på "Libas"studerer de første flekkene som dukket opp på ekkoloddet i dag.

Foto: Kjartan Mæstad
 
Denne silda hadde en snittvekt på 339 gram. 20% var sommergytende sild, altså de har ikke modnende men hvilende gonader. Det skal bli spennende å følge ”Vendla” videre og se på blandingen av vårgytere og sommergytere i det vestlige området.
 
Første fangst

Tekniker Jostein Røttingen med første fangst på "Libas"; noen små makrell og laksesild.

Foto: Kjartan Mæstad
 

 

Fakta om NVG-sild

Latinsk navn: Clupea harengus L.
Familie: Clupeidae
Maks størrelse: 40 cm og 500 g
Maks levetid: 25 år
Leveområde: Nordøst-Atlanteren
Hovedgyteområde: Møre og Nordland
Gytetidspunkt: Februar–mars
Føde: Plankton
Spesielle kjennetegn: Lever i tette stimer som beveger seg som en enhet

Norsk vårgytende sild